Arhiva

Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Voditeljica projekta dr. sc. Jaka Primorac predstavila je 17.studenog 2021.godine platEU projekt studentima i studenticama Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt je predstavljen u sklopu gostujućeg predavanja na kolegiju ‘Kulturne politike’.

Objavljen je četvrti platEU osvrt

Objavljen je četvrti platEU osvrt

Na mrežnoj stranici projekta platEU objavljen je četvrti platEU osvrt pod naslovom 'Upravljanje kulturom i regulacija online platformi: međunacionalna pitanja' autora Antoniosa Vlassisa iz Centra za studije međunarodnih odnosa (CEFIR), Sveučilišta u Liègeu. Četvrti...

Objavljena druga verzija platEU knjižnice

Objavljena druga verzija platEU knjižnice

Druga verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Nove jedinice literature su dodane u postojeću knjižnicu koja sadržava popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i...

Održan sastanak platEU stakeholdera

Održan sastanak platEU stakeholdera

Dana 3.svibnja 2021.godine održan je online sastanak članica Organizacijskog odbora platEU projekta i stakeholdera sa Akademije dramskih umjetnosti kao partnerske organizacije na projektu. Sastanku su prisustvovale Aleksandra Uzelac i Jaka Primorac ispred...

Održan početni sastanak projekta platEU

Održan početni sastanak projekta platEU

Dana 26.travnja 2021.godine od 11:00-13:30h održan je početni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU’ sufinanciranog uz potporu Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Sastanku je prisustvovalo više od trideset sudionika iz cijele Hrvatske – kako donosioca odluka, kulturnih radnika i radnica, istraživača i studenata kulturalnih studija. U prvom dijelu sastanka predstavljen je tematski okvir i ciljevi projekta, organizacijski odbor, partneri na projektu, dok su u drugom dijelu sastanka prezentirani rezultati online anketnog istraživanja o digitalizaciji kulture i kulturnim praksama u doba pandemije.