Najava okruglog stola ‘Kreativni rad kao platformski rad: Infrastrukture i interakcije’

svi 27, 2022

U sklopu platEU projekta dana 6.lipnja 2022.godine od 20h u Galeriji Filodrammatica u Rijeci održati će se okrugli stol pod nazivom ‘Kreativni rad kao platformski rad: Infrastrukture i interakcije’. Sudionici okruglog stola biti će prof. Ana Alacovska sa Copenhagen Business School iz Danske, prof. Jamie Woodcock, sa Otvorenog sveučilišta, UK, dok će okrugli stol moderirati prof. Valerija Barada, Sveučilište u Zadru, Hrvatska. Uvodnu riječ ispred organizatora dati će dr. sc. Jaka Primorac sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Organizatori okruglog stola su: Odjel za kulturu i komunikacije, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zagreb i Drugo more, Rijeka.

 

O temi okruglog stola:

Platforme su postale sveprisutne u našim svakodnevnim životima te na višestruke načine utječu kako na našu osobnu tako i na radnu sferu.  Sa rastom online platformi, razvijaju se novi načini rada koji su posredovani platformama, čime se otvara prostor za ‘gig rad’, ‘platformski rad’, ‘virtualni rad’, ‘digitalni rad’ itd. Istraživanja o gig ekonomiji ukazuju na globalne nejednakosti kako u tipu rada koji se obavlja, tako i u odnosu prema radu, razini državne regulacije i zaštite podataka, kao i snage radništva. Međutim, unutar trenutačnih istraživanja o gig radu, platformskom radu i digitalnom radu općenito, nedovoljna je pažnja posvećena kreativnom radu posredovanom putem platformi (platform-mediated creative work). Takve poslove uglavnom rade ‘savjetnici u oblaku’ (cloud-based consultants) i mrežni radnici i radnice u slobodnim zanimanjima (web-based freelancers) i to prvenstveno u područjima vizualne umjetnosti, dizajna, fotografije i ilustracije. Kako se kreativni rad često predstavlja kao ogledni primjer načina rada od projekta do projekta pri čemu su upravo ‘gigovi’ uzeti kao prototip ‘novog načina rada’ u globalnoj gig ekonomiji, potrebno je pitati što je ‘novo’, a što ‘staro’ u obavljanju takvog rada na digitalnim radnim platformama? Ovim okruglim stolom želimo otvoriti raspravu o navedenim pitanjima i pozicionirati kreativne radnike i radnice unutar cjelokupne globalne platformske ekonomije. Cilj okruglog stola je i razotkriti infrastrukturne podloge kreativnog rada posredovanog platformama te kako se unutar takvog rada (iznova) proizvode radne nejednakosti, kako bi mogli razmotriti da li postoji prostor za radničku solidarnost u tom području te kakve bi javne politike to mogle omogućiti.

Više o govornicima na okruglom stolu:

Ana Alacovska izvanredna je profesorica sociologije kulture na Copenhagen Business School u Danskoj. Radila je na nizu istraživanja financiranih od strane Danskog istraživačkog fonda, Švicarske agencije za razvoj i suradnju, DANIDA, H2020 i sl. Njezin trenutni istraživački program zasnovan je na empirijskom istraživanju i teorijskoj kritici ustaljenih predodžbi nesigurnosti, nade i brige u kreativnom radu, kako se kreativni rad obavlja na lokalnoj razini u kreativnim industrijama u Africi (najviše u Gani), kao i na globalnoj razini, na digitalnim (gig) radnim platformama. Dr Alacovska također istražuje učinke žanrova popularne kulture poput znanstvene fantastike na načine na koje kreativni radnici rade u praksi. Objavljuje u nizu časopisa kao što su Sociology, The Sociological Review, Work, Employment and Society, Human Relations, Organization Studies.

Jamie Woodcock viši je predavač na The Open University te istraživač sa sjedištem u Londonu. Autor je knjiga The Fight Against Platform Capitalism (University of Westminster Press, 2021), The Gig Economy (Polity, 2019), Marx at the Arcade (Haymarket, 2019) i Working the Phones (Pluto, 2017). Dr Woodcock je doktorirao sociologiju na Sveučilištu Goldsmiths u Londonu, gdje je zatim radio, da bi potom bio zaposlen na Sveučilištu u Leedsu, Sveučilištu u Manchesteru, Sveučilištu Queen Mary, NYU London, Cass Business School, LSE i Sveučilištu u Oxfordu. Njegova istraživanja inspirirana su iskustvom radništva, te su fokusirana na rad, gig ekonomiju, platforme, otpor, organiziranje i videoigre. Član je uredništva Notes from Below i Historical Materialism. Također je član grupe The Research into Employment, Empowerment and Futures (REEF) na Otvorenom sveučilištu.

Okrugli stol se odvija u sklopu aktivnosti Erasmus+ Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora – platEU’ (2020-2022) posvećenog promociji rasprave i refleksije o javnim politikama Europske unije povezanim uz utjecaj online platformi na europski kulturni i audiovizualni sektor. Više informacija o projektu dostupno je na mrežnoj stranici projekta: https://plateu.irmo.hr

 

Program podržali:

Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Rijeka – Odjel za kulturu

Drugo more je korisnik financijske podrške Zaklade Kultura nova

Prostorom Filodrammatice upravlja Savez udruga Molekula