Završetak platEU projekta

Završetak platEU projekta

Glavni cilj dvogodišnjeg projekta Erasmus+ Jean Monnet platEU (2020.-2022.) bio je promicati raspravu i razmišljanje o javnim politikama EU-a u vezi s internetskim platformama koje utječu na kulturni i audio-vizualni sektor u Europi. Projekt je služio kao...

Facebook Pagelike Widget
Izvještaj sa javnog predavanja Davida Nieborga ‘Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji’

Izvještaj sa javnog predavanja Davida Nieborga ‘Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji’

U suradnji sa zagrebačkom Akademijom dramskih umjetnosti, u sklopu Jean Monnet projekta „Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU“, 17. listopada 2022. održano je javno predavanje Davida Nieborga pod naslovom „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“. Ovim događanjem zaokružen je dvogodišnji ciklus istraživanja i javnih događanja, koje povezuje krovna tema utjecaja online platformi na europski kulturni i audio-vizualni sektor.

Objavljena nova verzija platEU knjižnice

Objavljena nova verzija platEU knjižnice

Nova verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Nove jedinice literature su dodane u postojeću knjižnicu koja sadržava popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i...

Najava završnog sastanka platEU projekta

Najava završnog sastanka platEU projekta

Pozivamo Vas na završni sastanak projekta platEU u sklopu kojeg će biti održano i javno predavanje Davida Nieborga pod nazivom ‘Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji'. Završni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i...