Održan početni sastanak projekta platEU

Održan početni sastanak projekta platEU

Dana 26.travnja 2021.godine od 11:00-13:30h održan je početni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU’ sufinanciranog uz potporu Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Sastanku je prisustvovalo više od trideset sudionika iz cijele Hrvatske – kako donosioca odluka, kulturnih radnika i radnica, istraživača i studenata kulturalnih studija. U prvom dijelu sastanka predstavljen je tematski okvir i ciljevi projekta, organizacijski odbor, partneri na projektu, dok su u drugom dijelu sastanka prezentirani rezultati online anketnog istraživanja o digitalizaciji kulture i kulturnim praksama u doba pandemije.

Facebook Pagelike Widget
Objavljen prvi platEU osvrt o paketu zakona o digitalnim uslugama

Objavljen prvi platEU osvrt o paketu zakona o digitalnim uslugama

Prvi platEU osvrt pod naslovom 'Paket zakona o digitalnim uslugama i audiovizualni sektor: Složenost interakcija novih i starih EU regulatornih instrumenata' autorice Jake Primorac donosi prikaz online konferencije pod nazivom 'Novi paket zakona o digitalnim uslugama:...