Facebook Pagelike Widget
Objavljena druga verzija platEU knjižnice

Objavljena druga verzija platEU knjižnice

Druga verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Nove jedinice literature su dodane u postojeću knjižnicu koja sadržava popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i...

Održan sastanak platEU stakeholdera

Održan sastanak platEU stakeholdera

Dana 3.svibnja 2021.godine održan je online sastanak članica Organizacijskog odbora platEU projekta i stakeholdera sa Akademije dramskih umjetnosti kao partnerske organizacije na projektu. Sastanku su prisustvovale Aleksandra Uzelac i Jaka Primorac ispred...