Projektni

suradnici

Davor-Miskovic-Fotka-scaled_COLOR

DAVOR MIŠKOVIĆ kulturni je djelatnik iz Rijeke koji se bavi umjetničkom produkcijom, istraživanjima i strateškim planiranjem u području kulture. Voditelj je neprofitne organizacije ‘Drugo more’ unutar koje se bavi lepezom aktivnosti od selekcije programa do izvršne produkcije, uključujući fundraising i PR. Bavi se također istraživanjem kulturnog sektora, aktivno sudjelujući u kreiranju kulturnih politika i menadžmenta kulturnih institucija i mreža (od 2009. do 2016. bio je predsjednik kulturne mreže Clubture i od 2008. godine je predsjednik Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Rijeci). Magistrirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više od 50 članaka za kulturne časopise i u 2013. godini knjigu “Istraživanja u kulturi”. Radio je sedam godina u Ministarstvu kulture i bio povremeni suradnik u velikom broju kulturnih udruga, agencija za istraživanje tržišta, dnevnih novina i časopisa.

VBarada_fotka_COLOR

VALERIJA BARADA, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Doktorirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavna je istraživačica na projektu „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ koji financira Europski socijalni fond. Istraživačica-mentorica je na projektu „O kruhu i ružama – prikupljanje životnih priča bivših radnica Jugoplastike“ koji se financira iz Europskih mreža solidarnosti. Istovremeno je i suradnica na dva projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost: „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti (STRAT)“ i „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)“. Iako se specijalizirala za kvalitativna istraživanja, često u svojim istraživanjima koristi pristup mješovitih metoda. Njeni znanstveni interesi obuhvaćaju pitanje roda, rodnih uloga i društvenih razlika i nejednakosti, kao i teme rada i profesija te društvenih i radnih nejednakosti mladih. Trenutno se najviše bavi istraživanjima orodnjenih radnih biografija koje se mijenjaju uslijed socio-ekonomskih promjena u Hrvatskoj. Njene recentne publikacije uključuju: Primorac, Jaka; Barada, Valerija; Buršić, Edgar (2020) „Creative Workers in Permanent Crisis: Labouring in the Area of Contemporary Culture and Arts in Croatia“, u Kirya, Ilya; Kompatsiaris, Panos; Mylonas, Yiannis (ur.) The Industrialization of Creativity and its Limits: Technologies and Lifestyles of Post-Creative Futures, Springer-Verlag; Barada, Valerija; Primorac, Jaka (2018) „In the Golden Cage of Creative Industries: Public-Private Valuing of Female Creative Labour“, u Bilić, Paško; Primorac, Jaka; Valtýsson, Bjarki (ur). Technologies of Labour and the Politics of Contradiction, London, New York: Palgrave MacMillan. Barada je autorica i suautorica niza članaka, knjiga i istraživačkih izvještaja o kvaliteti života, radnih uvjeta i rodnih odnosa u lokalnim obalnim zajednicama u Hrvatskoj.

Davor-Svaic-Fotka_COLOR

DAVOR ŠVAIĆ, izvanredni je profesor na Odsjeku za montažu te prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Akademije dramske umjetnosti (ADU) Sveučilišta u Zagrebu. U periodu 2012 – 2016. godine obnašao je funkciju prodekana za nastavu i studente filmskih studija ADU te je doprinio realizaciji niza obrazovnih i umjetničkih projekata iz područja filma i televizije. 1996. godine upisao je Odsjek montaže na Akademiji dramske umjetnosti (ADU), gdje je 2003. stekao diplomu i titulu Akademskog montažera. Već tijekom studija, od 1998. radi na profesionalnim filmskim i televizijskim projektima kao slobodni filmski radnik, u sektorima produkcije, postprodukcije i režije, na projektima za domaća i strana tržišta. Nakon zaposlenja na ADU 2006. godine, uz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti, intenzivno se bavi svojom prvoodabranom profesijom – montažom. Usavršava se kroz profesionalni umjetnički i stručni rad, kao i kroz međunarodne radionice i programe umjetničkog i stručnog usavršavanja, među njima se ističu Symposium on Creative Postproduction, NFTS, UK, 2010.; Cameraimage Workshop, The National Film,Television and Theatre School, Łódź, Poljska 2007. i 2008. godine. Od samog početka se, uz profesionalni rad u audiovizualnom sektoru, bavi i prenošenjem znanja, kolegama profesionalcima i mladima. Kao višegodišnji član Kinokluba Zagreb, tamo započinje svoje predavačke aktivnosti, surađuje s Hrvatskim filmskim savezom na Školi medijske kulture, organizira filmske radionice za profesionalce i amatere. Član je brojnih međunarodnih i domaćih profesionalnih udruženja i radnih skupina vezanih uz audiovizualnu industriju (npr. OMC – group of member states’ experts on co-productions in the audiovisual sector, SEECS – South-East European Cinema Schools, CCEECCI 16+1), te je hrvatski predstavnik u Upravnom odboru Eurimages – European Cinema Support Fund. Voditelj je projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ‘Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara’ koji se trenutačno implementira na ADU i partnerskim organizacijama projekta.