platEU osvrti

Rubrika ‘platEU osvrti’ donose policy orijentirane analize aktualnih tema iz područja istraživanja i praksi kulturnih i medijskih politika te kritičke analize raznorodnih tema od interesa za platEU projekt. Unutar serije ‘platEU osvrta’ istraživati će se na koje sve načine javne politike Europske unije utječu na platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora kako bi se istraživače/ice kulture, donosioce odluka, kulturne radnike te studentsku populaciju u Hrvatskoj zainteresiralo za EU teme.

Cilj ‘platEU osvrta’ je objediniti istraživačke kapacitete suradnika na projektu, proširiti suradnju sa vanjskim suradnicima i stručnjacima, te učiniti znanja stečena na projektu vidljivijim i dostupnijim svim zainteresiranim dionicima.

U ovoj će rubrici objavljivati ne samo etablirani znanstvenici i stručnjaci, nego i mladi znanstvenici/ice i kulturni radnici/e, a osvrti će biti u formatu bloga ili članka.

platEU osvrt br.6: Revizija Amazonove kupnje Metro-Goldwyn Myera – početak obračuna s tehnološkim divovima?

Autori: Paško Bilić, IRMO i Benjamin Birkinbine, Sveučilište u Nevadi

Štetne ekonomske, političke, društvene i kulturne prakse poslovnih modela platformi privlače veliku pozornost u akademskim i policy raspravama. Iako ne postoji jasan način na koji se mogu regulirati, najveće kompanije nastavljaju sa rastom svojeg poslovanja kako bi iskoristile ekonomiju razmjera i mrežne učinke. U platEU osvrtu br.6 raspravljamo o Amazonovoj kupnji MGM-a za 8,45 milijardi američkih dolara te o posljedicama koje ta kupnja može imati na regulaciju platformi u SAD-u i EU-u.

platEU osvrt br.5: Regulacija digitalnih monopola i proizvodnja javnog bogatstva

Autor: Toni Prug, Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

U petom platEU osvrtu autor ukazuje kako zemlje širom svijeta pokušavaju regulirati digitalne platforme zbog narušavanja tržišnog natjecanja, posrednog i neposrednog utjecaja na medijsku industriju te slabog ili nepostojećeg doprinosa javnim financijama u zemljama u kojima ostvaruju prihode. Bitne društvene funkcije koje obavljaju dominantne digitalne platforme za sada ostaju izvan regulacijskih okvira podređene isključivo profitnoj logici. Autor ukazuje kako bi se promjenom teorijske paradigme o proizvodnji bogatstva mogao otvoriti prostor regulacijskim politikama za modifikaciju karaktera digitalnih platformi tako da ih se približi logici javnog bogatstva, odnosno društvenoj konfiguraciji proizvodnje koju poznajemo iz domena poput javnog zdravstva i znanosti.

platEU osvrt br.4: Upravljanje kulturom i regulacija online platformi: međunacionalna pitanja

Autor: Antonios Vlassis, Centar za studije međunarodnih odnosa (CEFIR), Sveučilište u Liègeu

Četvrti platEU osvrt usredotočen je na problem kulturnog upravljanja i pitanja regulacije online platformi. U prvom dijelu se bavi trenutačnim raspravama u Kanadi o novom zakonu o radiodifuziji; dok u drugom dijelu analizira reformu audiovizualnih medija u Australiji i donosi pregled različitih gledišta ključnih aktera rasprave. U trećem dijelu pruža novosti o pitanjima upravljanja mrežnim platformama i kulturi u Europi. Na samom kraju, četvrti platEU osvrt donosi analizu novog prijedloga Južne Afrike za uspostavljanje lokalne kvote sadržaja za streaming usluge te naglašava pitanja konkurentnosti prema globalnim tehnološkim tvrtkama u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) i Sjedinjenim Državama (SAD).

platEU osvrt br.3: Kulturna tržišta i aktivnosti online platformi na globalnoj razini: stanje stvari

Autor: Antonios Vlassis, Centar za studije međunarodnih odnosa (CEFIR), Sveučilište u Liègeu

Treći platEU osvrt donosi informacije o trenutnim podacima i javnopolitičkim inicijativama koje se bave stanjem na kulturnim tržištima i aktivnostima online platformi na globalnoj razini. Kao prvo, donosi prikaz ključnih trendova na globalnom glazbenom i audiovizualnom tržištu u kontekstu mjera zatvaranja uslijed pandemije COVID-19. Kao drugo, analizira raznolike aktivnosti mrežnih platformi u različitim institucionalnim kontekstima, poput jugoistočne Azije, Južne Afrike i Italije. Te kao treće, pruža osvrt na nekoliko javnopolitičkih inicijativa vezanih uz problematiku upravljanja mrežnim platformama, sa fokusom na Indiju, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) i Europsku uniju.

platEU osvrt br.2: Paket zakona EU-a o digitalnim uslugama u kontekstu velikih digitalnih platformi

Autor: Paško Bilić, IRMO

U ovom osvrtu Paško Bilić analizira novi paket zakona EU-a o digitalnim uslugama, odnosno Akt o digitalnim uslugama (COM 2020/825) i Akt o digitalnim tržištima (COM 2020/842). Predloženi se zakonski instrumenti promatraju u kontekstu velikih platformi te u kontekstu neuspješnih EU poreznih direktiva. Autor zaključuje da novi paket zakona nedovoljno zahvaća najvažniji segment poslovanja velikih platformi: nadzor korisničkih podataka i ostvarivanje profita u zemljama članicama u kojima ne postoji porezni doprinos javnim financijama.

platEU osvrt br.1: Paket zakona o digitalnim uslugama i audiovizualni sektor: Složenost interakcija novih i starih EU regulatornih instrumenata

Autorica: Jaka Primorac, IRMO

U prvom platEU osvrtu autorica daje prikaz online konferencije pod nazivom ‘Novi paket zakona o digitalnim uslugama: promjena paradigme?’ u organizaciji Europskog Audiovizualnog Opservatorija (EAO), koja se održala online 11.veljače 2021.godine. Konferencija je organizirana kako bi se bolje ispitale sve značajke najnovijeg europskog zakonodavstva od interesa za sektor, te kako bi se raspravilo koje su posljedice novog regulatornog modela za davatelje internetskih sadržaja poput emitera, usluga videa na zahtjev (VOD) i platformi društvenih medija.