Objavljen program i reader poslijediplomskog tečaja u Dubrovniku

svi 3, 2022

Od 9-14.svibnja 2022.godine na Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku održava se poslijediplomski tečaj pod nazivom ‘Platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora u Europskoj Uniji: Nove politike za nove dionike’. Pitanja kojima se tečaj bavi su: Kako možemo protumačiti promjene u javnim politikama Europske unije koje se odnose na online platforme te kulturni i audio-vizualni sektor? Kako one balansiraju tržišno natjecanje i kulturnu raznolikost te pluralizam? Možemo li govoriti o europskim digitalnim kulturnim politikama i što one podrazumijevaju? Koji se novi dionici pojavljuju i koje se nove politike stvaraju? Koje sve nove vrste radnih praksi u kreativnom sektoru donose online platforme? Koji bi teorijski okviri bili najprikladniji za tumačenje ovih promjena?

Ovaj interdisciplinarni međunarodni tečaj okupiti će dvadesetak sudionika iz zemlje i svijeta, a predavači_ce na tečaju su: Valerija Barada, Sveučilište u Zadru, Hrvatska; Paško Bilić, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska; Lilian Hanania, Hanania Consulting i Sciences Po Pariz, Francuska (via Zoom); Ole Marius Hylland, Istraživački institut Telemark, Norveška; Kylie Jarrett, Sveučilište Maynooth, Irska; David Nieborg, Sveučilište u Torontu, Kanada; Jaka Primorac, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska; Aleksandra Uzelac, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska i Bjarki Valtysson, Sveučilište u Kopenhagenu, Danska.

Program tečaja, kao i reader dostupni su na sljedećoj poveznici.