Objavljena druga verzija platEU knjižnice

srp 8, 2021

platEU

Druga verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Nove jedinice literature su dodane u postojeću knjižnicu koja sadržava popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i poveznice na relevantne mrežne stranice i online resurse koji se bave pitanjima EU politika povezanih uz platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora. Knjižnica će redovno biti ažurirana tijekom trajanja projekta.

platEU knjižnica je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://plateu.irmo.hr/plateu-knjiznica/