Objavljena platEU knjižnica

ožu 29, 2021

platEU

Prva verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Knjižnica sadržava preliminarni popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i poveznice na relevantne mrežne stranice i online resurse koji se bave pitanjima EU politika povezanih uz platformizaciju kulturnog i audiovizualnog sektora. Knjižnica će redovno biti ažurirana tijekom trajanja projekta.

platEU knjižnica je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://plateu.irmo.hr/plateu-knjiznica/