Održan sastanak platEU stakeholdera

srp 8, 2021

Dana 3.svibnja 2021.godine održan je online sastanak članica Organizacijskog odbora platEU projekta i stakeholdera sa Akademije dramskih umjetnosti kao partnerske organizacije na projektu. Sastanku su prisustvovale Aleksandra Uzelac i Jaka Primorac ispred Organizacijskog odbora projekta, dok su ispred Akademije dramskih umjetnosti prisustvovali Davor Švaić, Iva Hraste Sočo, Rea Rajčić, Zrinka Šamija te Ana Letunić. Na sastanku su detaljno raspravljeni potencijalni modeli buduće suradnje na projektu te su dogovoreni koraci oko daljnje komunikacije i organizacije masterclass događanja najesen.