Objavljen program početnog sastanaka projekta platEU, 26.4.2021.

tra 20, 2021

PROGRAM SASTANKA:

11:00-12:10

Pozdravna riječ – dr. sc. Aleksandra Uzelac, voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije

Predstavljanje tematskog okvira i projektnih aktivnosti – dr. sc. Jaka Primorac, voditeljica projekta platEU

Predstavljanje članova i članica organizacijskog odbora

Predstavljanje projektnih partera (izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru; Nada Bruer, MA, Interuniverzitetski centar (IUC) u Dubrovniku; Davor Mišković, MA, Drugo more, Rijeka i izv. prof. art. Davor Švaić, Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu)

Rasprava

(moderatorica: dr. sc. Jaka Primorac)

12:10-12:15

(kratka pauza)

12:15-13:30

Predstavljanje govornika i istraživačkog konteksta – dr. sc. Jaka Primorac, voditeljica projekta platEU

‘Digitalizacija kulture i kulturne prakse u doba pandemije’ prezentacija rezultata istraživanja – doc. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

Rasprava

Završna riječ platEU projektnog tima

Napomena: Za sudjelovanje na online sastanku potrebna je prijava. Molimo da popunite registracijski obrazac kako bi dobili poveznicu za sudjelovanje na Zoom sastanku.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti!

platEU projektni tim