Projekt platEU predstavljen na Jedanaestom festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata

svi 24, 2022

Voditeljica projekta Jaka Primorac predstavila je platEU projekt na Jedanaestom festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata (D-fest) koji se održao 12. i 13. svibnja 2022. godine u virtualnome okružju, u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu. Ovaj godišnji skup posvećen je digitalizaciji kulturne i znanstvene baštine, sustavima za upravljanje digitalnom građom, digitalnim proizvodima i uslugama te promidžbi digitalizacijskih projekata. Voditeljica projekta održala je prezentaciju naslovljenu ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora’ u kojoj je predstavila glavne ciljeve platEU projekta, održane aktivnosti i stvorene sadržaje, te je dala i pregled planiranih aktivnosti koje će se održati do kraja trajanja projekta.

Program, prezentacije kao i galerija slika sa konferencije dostupna ja na mrežnoj stranici konferencije na sljedećoj poveznici: Dfest | Jedanaesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata (nsk.hr)