U četvrtak, 14. studenog 2020. godine preko online komunikacijske platforme Jitsi održan je prvi sastanak organizacijskog tima u sklopu Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Uz predstavljanje koncepta projekta i formiranja istraživačkih timova i njihovih glavnih aktivnosti, raspravljalo se o tekućim aktivnostima kao što su internetska stranica projekta i logo te o izazovima koje donosi globalna pandemija COVID-19 na organizacijske aktivnosti projekta. Na sastanku su sudjelovale članovi i članice užeg organizacijskog tima i IRMO istraživačice.