Završetak platEU projekta

pro 14, 2022

Glavni cilj dvogodišnjeg projekta Erasmus+ Jean Monnet platEU (2020.-2022.) bio je promicati raspravu i razmišljanje o javnim politikama EU-a u vezi s internetskim platformama koje utječu na kulturni i audio-vizualni sektor u Europi. Projekt je služio kao interdisciplinarna platforma koja je pridonijela unaprjeđenju znanja i otvaranju rasprava o javnopolitičkim procesima EU-a koji se odnose na platformizaciju kulturnih i AV sektora među različitim dionicima te je stvorio sinergiju između nacionalnih i EU dionika u domeni kulturnog i audio-vizualnog sektora. Sve planirane projektne aktivnosti su realizirane, a ostvarene su i dodatne aktivnosti i suradnja. Planirane realizirane aktivnosti uključuju dva isporučena rezultata i sedam događaja poduprtih istraživačkim aktivnostima tijekom cijelog trajanja projekta.

Rezultati:

1.Priprema posebnog izdanja znanstvenog časopisa ‘Medijske studije’ pod naslovom ‘Platformizacija kulturnih i audio-vizualnih sektora u Europskoj uniji: nove politike za nove dionike’ koji će biti objavljen krajem prosinca 2022. (Vol.13., br.26) kao konačni rezultat platEU projekta. Cijeli broj bit će dostupan u otvorenom pristupu na mrežnoj stranici časopisa: https://hrcak.srce.hr/medijske-studije

2.Mrežna stranica projekta (https://plateu.irmo.hr). Novosti na mrežnoj stranici projekta redovito su objavljivane od studenog 2020.godine. Unutar odjeljka ‘Istraživanja’ objavljeno je šest platEU OSVRTA proizašlih iz istraživanja u sklopu projekta, te tako pružaju najsuvremenije materijale za informiranu raspravu tijekom događanja u sklopu projekta. Dostupni su kao online materijali otvorenog pristupa za daljnju distribuciju zainteresiranim stranama. Istraživački odjeljak na mrežnoj stranici također uključuje „platEU knjižnicu” koja sadrži relevantan popis literature koji se sastoji od prethodno objavljenih studija, izvješća, istraživačkih radova i drugog materijala koja se bave pitanjima relevantnim za teme projekta. platEU knjižnica redovito je ažurirana tijekom trajanja projekta.

Događaji (redom kako su planirani u prijavi):

Događaj br. 1 – Početni sastanak projekta platEU, online događaj putem Zooma, 26. travnja 2021.

Događaj br. 2 – Masterclass s Antoniosom Vlassisom ‘Online platforme, audiovizualna industrija i upravljanje: lekcije iz revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama’, Dvorana F22, Frankopanska 22, Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu & online, 25. ožujka 2022.

Događaj No.3 – Okrugli stol ‘Kreativni rad kao platformski rad: Infrastrukture i interakcije’, Galerija Filodrammatica, Korzo 28, Rijeka, 6. lipnja 2022.

Događaj br.4 – Poslijediplomski tečaj ‘Platformizacija kulturnih i audio-vizualnih sektora u Europskoj uniji: nove politike za nove dionike’, Don Frana Bulića 4, Interuniverzitetski centar (IUC), Dubrovnik, 9.-14. svibnja 2022.

Događaj br.5 – Okrugli stol ‘Digitalne kulturne politike: Od javnih politika prema praksi i natrag’, Multimedijalna dvorana Sveučilišta u Zadru, 4. ožujka 2022.

Događaj br.6 – Okrugli stol ‘Prema kritičkim digitalnim kulturnim politikama? EU, platforme i konvergirajuća regulacija’, Vijećnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb, 3. ožujka 2022.

Događaj br. 7 – Završni susret s javnim predavanjem Davida Nieborga ‘Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji’, Knjižnica IRMO, Lj.F.Vukotinovića 2 i Dvorana F22, Frankopanska 22, Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb, 17. listopada 2022.

Dodatno uspostavljena suradnja uključivala je I predstavljanje projekta platEU studentima Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, istraživački boravak i predavanje gostujućeg znanstvenika Johan Lau Munkholm sa Sveučilišta u Kopenhagenu te sudjelovanje na konferenciji 11.Festivalu digitalizacijskih projekata DFEST u organizaciji NSK.

Ovim putem želimo zahvaliti svim našim suradnicima i partnerima na projektu na njihovom radu jer bez njih ne bi bio moguć uspješan završetak platEU projekta. Posebno zahvaljujemo našim partnerskim organizacijama na projektu: Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Udruzi ‘Drugo more’, Rijeka i Interuniverzitetskom centru (IUC), Dubrovnik.