Održano predstavljanje doktorskog istraživanja ‘The Politics of Privacy and the Emergence of Platform Power’ Johana Lau Munkholma

tra 22, 2022

U sklopu platEU projekta na Odjelu za kulturu i komunikacije IRMO-a gostovao je Johan Lau Munkholm, doktorski kandidat sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Tijekom dvotjednog istraživačkog boravka kolega Johan Lau Munkholm održao je niz sastanaka sa članovima Odjela, te je 8.travnja 2022. godine održao predstavljanje teme svog doktorskog istraživanja u Biblioteci Instituta. Na predstavljanju doktorskog istraživanja sudjelovali su kolegice i kolege sa IRMO-a kao i predstavnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Rijeci. Više o temi istraživanja možete naći na sljedećoj poveznici.