Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pro 1, 2021

Voditeljica projekta dr. sc. Jaka Primorac predstavila je 17.studenog 2021.godine platEU projekt studentima i studenticama Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt je predstavljen u sklopu gostujućeg predavanja na kolegiju ‘Kulturne politike’ (voditelj kolegija izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković).

Gostujuće predavanje pod naslovom ‘Što, kako i za koga? Kulturne politike u EU kontekstu’ bavilo se pitanjima principa subsidijarnosti, različitim aspektima transverzalnih pitanja važnih za kulturni sektor, te konceptom policy transfera bitnog u kontekstu razumijevanja utjecaja politika online platformi na kulturni i audiovizualni sektor. Dr. Primorac predstavila je glavne ciljeve projekta, aktivnosti te najavila buduća događanja koja će se organizirati u sklopu projekta od kojih će jedno  okrugli stol koji će biti održan u proljeće 2022. Rijeci u suradnji sa udrugom ‘Drugo more’.