Održan početni sastanak projekta platEU

svi 14, 2021

The kick off meeting of the two-year Jean Monnet project entitled ‘European Union Policies and the Platformisation of Cultural and Audio-visual Sectors – platEU’

Dana 26.travnja 2021.godine od 11:00-13:30h održan je početni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU’ sufinanciranog uz potporu Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Sastanku je prisustvovalo više od trideset sudionika iz cijele Hrvatske – kako donosioca odluka, kulturnih radnika i radnica, istraživača i studenata kulturalnih studija. U prvom dijelu sastanka predstavljen je tematski okvir i ciljevi projekta, organizacijski odbor, partneri na projektu, dok su u drugom dijelu sastanka prezentirani rezultati online anketnog istraživanja o digitalizaciji kulture i kulturnim praksama u doba pandemije.

Ispred IRMO-a sastanak je otvorila dr. sc. Aleksandra Uzelac, voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije, dok je projekt predstavila dr. sc. Jaka Primorac, voditeljica projekta platEU te ostali članovi i članice organizacijskog odbora. O planiranoj projektnoj suradnji govorili su ispred partnerskih organizacija: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Nada Bruer Ljubičić, MA sa Interuniverzitetskog centra (IUC) u Dubrovniku, Davor Mišković, MA, voditelj udruge Drugo more iz Rijeke i izv. prof. art. Davor Švaić sa Akademije dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

U drugom dijelu sastanka su po prvi puta predstavljeni rezultati online anketnog istraživanja pod naslovom ‘Kultura u karanteni: obrasci kulturne potrošnje u doba pandemije’ o kojem su govorili doc. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, nakon čega je održana rasprava.

Izvještaj sa sastanka možete pročitati ovdje.

Snimke početnog sastanka platEU projekta dostupne su na IRMO You tube kanalu na sljedećim poveznicama: Prvi dio sastanka i Drugi dio sastanka.