Arhiva

Održan početni sastanak projekta platEU

Održan početni sastanak projekta platEU

Dana 26.travnja 2021.godine od 11:00-13:30h održan je početni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU’ sufinanciranog uz potporu Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Sastanku je prisustvovalo više od trideset sudionika iz cijele Hrvatske – kako donosioca odluka, kulturnih radnika i radnica, istraživača i studenata kulturalnih studija. U prvom dijelu sastanka predstavljen je tematski okvir i ciljevi projekta, organizacijski odbor, partneri na projektu, dok su u drugom dijelu sastanka prezentirani rezultati online anketnog istraživanja o digitalizaciji kulture i kulturnim praksama u doba pandemije.

Objavljen prvi platEU osvrt o paketu zakona o digitalnim uslugama

Objavljen prvi platEU osvrt o paketu zakona o digitalnim uslugama

Prvi platEU osvrt pod naslovom 'Paket zakona o digitalnim uslugama i audiovizualni sektor: Složenost interakcija novih i starih EU regulatornih instrumenata' autorice Jake Primorac donosi prikaz online konferencije pod nazivom 'Novi paket zakona o digitalnim uslugama:...

Objavljena platEU knjižnica

Objavljena platEU knjižnica

Prva verzija platEU knjižnice objavljena je na mrežnoj stranici projekta platEU. Knjižnica sadržava preliminarni popis knjiga, članaka, studija, EU dokumenata i legislative vezane uz temu projekta. U njoj se također mogu naći i poveznice na relevantne mrežne stranice...

Održan drugi sastanak Organizacijskog tima projekta platEU

Održan drugi sastanak Organizacijskog tima projekta platEU

U četvrtak, 25. veljače 2021. godine preko online komunikacijske platforme Gmeet održan je drugi sastanak organizacijskog tima u sklopu Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Na sastanku se...

Pokrenuta mrežna stranica platEU projekta!

Pokrenuta mrežna stranica platEU projekta!

Dobrodošli! Na mrežnoj stranici Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora' – platEU naći ćete sve potrebne informacije o projektu, njegovim istraživačkim i ostalim aktivnostima, projektnom timu te vanjskim...

Prvi sastanak organizacijskog tima projekta platEU

Prvi sastanak organizacijskog tima projekta platEU

U četvrtak, 14. studenog 2020. godine preko online komunikacijske platforme Jitsi održan je prvi sastanak organizacijskog tima u sklopu Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Uz...

Odobren dvogodišnji Erasmus+ Jean Monnet projekt

Odobren dvogodišnji Erasmus+ Jean Monnet projekt

Tim Instituta za razvoj i međunarodne odnose sa zadovoljstvom objavljuje da je na natječaju u sklopu programa Erasmus+ odobren Jean Monnet projekt pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Početak...