Arhiva

Održano predstavljanje doktorskog istraživanja ‘The Politics of Privacy and the Emergence of Platform Power’ Johana Lau Munkholma

Održano predstavljanje doktorskog istraživanja ‘The Politics of Privacy and the Emergence of Platform Power’ Johana Lau Munkholma

U sklopu platEU projekta na Odjelu za kulturu i komunikacije IRMO-a gostovao je Johan Lau Munkholm, doktorski kandidat sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Tijekom dvotjednog istraživačkog boravka kolega Johan Lau Munkholm održao je niz sastanaka sa članovima Odjela, te je 8.travnja 2022. godine održao predstavljanje teme svog doktorskog istraživanja u Biblioteci Instituta.

Izvještaj o masterclassu sa Antoniosom Vlassisom

Izvještaj o masterclassu sa Antoniosom Vlassisom

Izvještaj o masterclass predavanju sa Antoniosom Vlassisom pod nazivom ‘Online platforme, audiovizualna industrija i upravljanje: lekcije iz revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama’ održanim 25.ožujka 2022.godine dostupan je na engleskom jeziku na...

Održano Masterclass predavanje Antoniosa Vlassisa

Održano Masterclass predavanje Antoniosa Vlassisa

Dana 25.ožujka 2022.godine od 17-19h održano je Masterclass predavanje pod nazivom ‘Online platforme, audiovizualna industrija i upravljanje: lekcije iz revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama’. Predavanje je održao Antonios Vlassis sa Sveučilišta u Liègeu, Belgija u hibridnom formatu u Dvorani F22 Akademije dramskih umjetnosti, Frankopanska 22, Zagreb i online.

Poziv na Masterclass predavanje Antoniosa Vlassisa, 25.ožujka 2022., Zagreb&online

Poziv na Masterclass predavanje Antoniosa Vlassisa, 25.ožujka 2022., Zagreb&online

Pozivamo Vas na Masterclass predavanje Antoniosa Vlassisa pod nazivom ‘Online platforme, audiovizualna industrija i upravljanje: lekcije iz revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama’ koje će se održati u hibridnom formatu u Dvorani F22 Akademije dramskih umjetnosti, Frankopanska 22, Zagreb i online 25.ožujka 2022.godine od 17-19h. Prijenos događanja biti će omogućen preko Facebook stranice Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Voditeljica projekta dr. sc. Jaka Primorac predstavila je 17.studenog 2021.godine platEU projekt studentima i studenticama Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt je predstavljen u sklopu gostujućeg predavanja na kolegiju ‘Kulturne politike’.

Objavljen je četvrti platEU osvrt

Objavljen je četvrti platEU osvrt

Na mrežnoj stranici projekta platEU objavljen je četvrti platEU osvrt pod naslovom 'Upravljanje kulturom i regulacija online platformi: međunacionalna pitanja' autora Antoniosa Vlassisa iz Centra za studije međunarodnih odnosa (CEFIR), Sveučilišta u Liègeu. Četvrti...