Događanja

Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Projekt platEU predstavljen na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Voditeljica projekta dr. sc. Jaka Primorac predstavila je 17.studenog 2021.godine platEU projekt studentima i studenticama Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Projekt je predstavljen u sklopu gostujućeg predavanja na kolegiju ‘Kulturne politike’.

Održan sastanak platEU stakeholdera

Održan sastanak platEU stakeholdera

Dana 3.svibnja 2021.godine održan je online sastanak članica Organizacijskog odbora platEU projekta i stakeholdera sa Akademije dramskih umjetnosti kao partnerske organizacije na projektu. Sastanku su prisustvovale Aleksandra Uzelac i Jaka Primorac ispred...

Izvještaj sa početnog sastanka projekta platEU

U sklopu projekta „Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora – platEU“ koji koordinira Odjel za kulturu i komunikacije, IRMO, organiziran je početni sastanak projekta koji je održan u ponedjeljak 26. travnja 2021. godine preko...

Održan početni sastanak projekta platEU

Održan početni sastanak projekta platEU

Dana 26.travnja 2021.godine od 11:00-13:30h održan je početni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta pod nazivom ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU’ sufinanciranog uz potporu Europske komisije u sklopu programa Erasmus+. Sastanku je prisustvovalo više od trideset sudionika iz cijele Hrvatske – kako donosioca odluka, kulturnih radnika i radnica, istraživača i studenata kulturalnih studija. U prvom dijelu sastanka predstavljen je tematski okvir i ciljevi projekta, organizacijski odbor, partneri na projektu, dok su u drugom dijelu sastanka prezentirani rezultati online anketnog istraživanja o digitalizaciji kulture i kulturnim praksama u doba pandemije.

Održan drugi sastanak Organizacijskog tima projekta platEU

Održan drugi sastanak Organizacijskog tima projekta platEU

U četvrtak, 25. veljače 2021. godine preko online komunikacijske platforme Gmeet održan je drugi sastanak organizacijskog tima u sklopu Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Na sastanku se...

Prvi sastanak organizacijskog tima projekta platEU

Prvi sastanak organizacijskog tima projekta platEU

U četvrtak, 14. studenog 2020. godine preko online komunikacijske platforme Jitsi održan je prvi sastanak organizacijskog tima u sklopu Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora (platEU)’. Uz...